Phê bình văn học trong nước

Tài Năng & Người Thưởng Thức 01
Đọc Văn Học Văn 02
Giảng Văn Chinh Phụ Ngâm 03
Tiếp Cận Tác Phẩm Văn Chương Từ Góc Độ Thi Pháp Học 04
Văn Học Nga Hiện Đại - Những Vấn Đề Lý Thuyết Và Lịch Sử 05
Motif Trong Nghiên Cứu Truyện Kể Dân Gian - Lý Thuyết Và Ứng Dụng 06
Loại Hình Học Tác Giả Văn Học - Nhà Nho Tài Tử Và Văn Học Việt Nam 07
Thế Kỷ XXI Nhìn Về Trương Vĩnh Ký 08
Ấn Tượng Văn Chương Phương Nam 09
Chữ Nghĩa Bay Lên Bát Ngát Mùa Xuân 10
Song Hành & Đối Thoại 11
Như Cánh Chim Trong Mắt Của Chân Trời 12
Những Tiếng Trống Qua Cửa Các Nhà Sấm 13
Lý Văn Phức Và Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm 14
Phiêu Lưu Chữ 15
Hoa Rơi Hữu Ý... 16
Nghiên Cứu Văn Bản Tiểu Thuyết Số Đỏ 17
Nguyễn Công Hoan - Tác Phẩm & Lời Bình 18
Vũ Trọng Phụng - Tác Phẩm & Lời Bình 19
Nguyễn Tuân - Tác Phẩm & Lời Bình 20
Văn Chương Phương Nam - Một Vài Bổ Khuyết 21
Điếu Cố Hạ Kim Thi Tập 22
Ký Hiệu Và Liên Ký Hiệu 23
Phê Bình Kí Hiệu Học 24
Thi Nhân Việt Nam (Tái Bản 2018) 25