Sách về người do thái

Tâm Thức Israel 01
Câu Chuyện Do Thái - Tập 2: Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người 02
Câu Chuyện Do Thái - Lịch Sử Thăng Trầm Của Một Dân Tộc 03
Lịch Sử Trung Đông 14 Thế Kỷ Ra Đời Và Phát Triển Của Hồi Giáo 04
Trung Đông Trong Thế Kỷ XX - Lịch Sử 05
Những Tặng Phẩm Của Người Do Thái 06
Iraq Chặng Đường Lịch Sử 07
Lịch Sử Trung Đông 2000 Năm Trở Lại Đây 08
Sự Khôn Khéo Của Nàng Tây Thi 09
Những Bí Ẩn Của Sa Mạc 10
Người Do Thái với thế giới & tiền bạc 11