Sách ngoại ngữ

Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài (Kèm 1 CD) 01
Sách Ngữ Âm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Kèm 1 CD) 02
Sách Ngữ Âm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu 03
Ngữ Âm Tiếng Anh Quốc Tế - Cấp Độ Trung Cấp (Kèm 1 CD) 04
Ngữ Âm Học Và Cách Diễn Đạt Tiếng Anh Quốc Tế Cấp Độ Nâng Cao (Kèm 1 CD) 05
345 Câu Khẩu Ngữ Tiếng Hán - Tập 3 (Kèm 1 CD) 06
Giáo trình Nghe & Nói tiếng Hoa 07
Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 - Đọc Hiểu 08
Từ Vựng Và Mẫu Câu Tiếng Thái 09
Tune Up Your TOEIC Reading - RC 1000 10
IELTS 5 Practice Tests - Academic Set 3 11
Bricks First Grammar - Bé Học Ngữ Pháp Tiếng Anh - Tập 1 (Kèm 1 CD) 12
LinguaForum TOEFL iBT m - Writing Intermediate Level (Kèm 1 CD) - Tái bản 11/2007 13
345 Câu Khẩu Ngữ Tiếng Hán - Tập 2 (Kèm 1 CD) 14
Giao tiếp Trung- Việt 15
Tiếng Nhật Cho Mọi Người: Trình Độ Sơ Cấp 1 - Hán Tự 16
Tự Học Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu - Tái bản 01/06/2006 17
Tune Up Your TOEIC Listening - LC 1000 (Kèm 1 CD) 18
IELTS 5 Practice Tests - Academic Set 2 19
Succeed In IELTS General - Practice Tests (Kèm 1 CD) 20
Cẩm Nang Luyện Dịch Việt - Anh 21
345 Câu Khẩu Ngữ Tiếng Hán - Tập 1 (Kèm 1 CD) 22
Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Hoa Hiện Đại Sơ- Trung Cấp 23
Tuyển Tập Những Câu Hỏi Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ 2 - Trình Độ Trung Cấp (Kèm 2 CD) 24
Từ vựng tiếng Đức - Tái bản 2004 25