Nhà khoa học

Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại (Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới) 01
Nam Hải Dị Nhân 02
Tiến Sĩ Việt Nam Hiện Đại (Vietnamese Contemporary Doctors) - Tập 1 03
Chìa Khóa Vàng Tri Thức - Danh Nhân Văn Hóa 04
20 Nhà Y Học Tài Danh - Tái bản 04/04/2004 05
20 Nhà Sinh Học Tài Danh - Tái bản 04/04/2004 06
Jacques Yves Cousteau & tình yêu biển cả 07
Alexander Fleming và kháng sinh penicillin 08
Stephen Hawking - Một Trí Tuệ Không Giới Hạn 09
Feynman, Chuyện Thật Như Đùa! (Tái Bản 2019) 10
Đột Phá - Hành Trình Thay Đổi Thế Giới Của Một Thần Đồng Khoa Học 11
Pasteur Và Koch - Cuộc Đọ Sức Của Những Người Khổng Lồ Trong Thế Giới Vi Sinh Vật 12
Albert Einstein - Mặt Nhân Bản 13
Einstein - Cuộc Đời Và Vũ Trụ (Tái Bản 2018) 14
Những Nhà Khoa Học Tiên Phong 15
Trò Chuyện Với Nhà Vật Lý Thiên Văn Trịnh Xuân Thuận 16
Edison Mà Tôi Biết (Tái Bản 2015) 17
Thiên Tài - Các Nhà Phát Minh Vĩ Đại Và Công Trình Của Họ 18
Trần Văn Giàu - Dấu Ấn Trăm Năm 19
Gương Thành Công Của Các Danh Nhân - Nhà Khoa Học 20
100 Danh Nhân Khoa Học Nổi Tiếng Thế Giới 21
Marie Curie - Một Đời Hy Sinh Cho Khoa Học 22
Einstein Cuộc Đời Và Vũ Trụ 23
Giáo Sư Trần Văn Giàu Nghe Thầy Kể Chuyện 24
108 Bộ Não Vàng - Danh Nhân Và Khoa Học 25