Sách hay về khởi nghiệp

Quốc Gia Khởi Nghiệp (Tái Bản 2019) 01
Khởi Nghiệp Tinh Gọn 02
Tác giả: Eric Ries
Khởi Nghiệp Tinh Gọn Lượt xem: 625 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Khởi Nghiệp Tinh Gọn
2 Vote
Tuần Làm Việc 4 Giờ (Tái Bản 2018) 03
Không Đến Một 04
Tôi Muốn Giàu Có 05
Get Backed - Ai 06
Kiến Tạo Môi Trường Khởi Nghiệp 07
Tay Trắng Làm Nên 08
Tác giả: Beaverbrook
Tay Trắng Làm Nên Lượt xem: 424 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Tay Trắng Làm Nên
1 Vote
Doanh Nghiệp Tinh Gọn 2 - Bộ Công Cụ Đổi Mới Dành Cho Những Gã Khổng Lồ 09
Cộng Đồng Khởi Nghiệp 10
Ngôn Ngữ Của Thành Công 11
36 Lời Khuyên Dành Cho Người Khởi Nghiệp (Tái Bản 2017) 12
iBosses - Thủ Lĩnh Số Thế Hệ Y 13
Tuổi 20 Bước Vào Thế Giới Kinh Doanh 14
Chiến Lược Gọi Vốn Cộng Đồng 15
Khởi Nghiệp Thông Minh (Tái Bản 2018) 16
Huy Động Vốn: Khó Mà Dễ! 17
Khởi nghiệp 4.0 18
Tác giả:
Khởi nghiệp 4.0 Lượt xem: 408 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Khởi nghiệp 4.0
1 Vote
Bách Khoa Toàn Thư Về Khởi Nghiệp 19
Kinh Điển Về Khởi Nghiệp 20
Sổ Tay Khởi Nghiệp 21
Kinh Doanh Nhỏ Thu Lợi Lớn 22
Cẩm Nang Chọn Nghề 23
Tác giả: Jeff Goins
Cẩm Nang Chọn Nghề Lượt xem: 378 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Cẩm Nang Chọn Nghề
0 Vote
Khởi Nghiệp - Thích Nghi & Sống Sót 24
Thử Thách 52 Nghề 25
Tác giả: Sean Aiken
Thử Thách 52 Nghề Lượt xem: 394 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Thử Thách 52 Nghề
0 Vote

Mọi người cũng tìm kiếm:

 • sách hay về khởi nghiệp
 • sách khởi nghiệp
 • sách về khởi nghiệp
 • sách kinh điển về khởi nghiệp
 • sách nói về khởi nghiệp
 • sách hay về khởi nghiệp kinh doanh
 • sách về khởi nghiệp kinh doanh
 • sách khởi nghiệp kinh doanh
 • sách về khởi nghiệp hay nhất
 • những cuốn sách hay về khởi nghiệp
 • những sách hay về khởi nghiệp
 • sách quốc gia khởi nghiệp
 • sách khởi nghiệp bán lẻ
 • sách khởi nghiệp tinh gọn
 • sách khởi nghiệp 4.0
 • sách bách khoa toàn thư về khởi nghiệp