Triết gia, chính trị gia, nhà quân sự

Lý Quang Diệu 01
Võ Nguyên Giáp - Chiến Thắng Bằng Mọi Giá 02
Tony Blair - Hành Trình Chính Trị Của Tôi 03
Thế Giới Tình Cảm Của Mao Trạch Đông 05
Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới: Abraham Lincoln (1809 - 1865) 06
PUTIN Và Những Người Cộng Sự 07
Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Song Ngữ 08
Các Cuộc Thương Lượng Lê Đức Thọ - Kissinger Tại Paris 09
Những Cánh Thư Ra Bắc Vào Nam 10
Tự Thoại - Những Ghi Chép Cá Nhân Và Tư Liệu Chưa Từng Được Công Bố Của Nelson Mandela 11
G.W.Bush Đường Đến Nhà Trắng 12
Nguyễn Chí Thanh - Những Góc Nhìn Từ Hậu Thế 13
Chuyện Đời Thường Của Các Chính Khách 14
Điệp Viên Hoàn Hảo X6 - Bìa Mềm (Tái Bản 2016) 15
Tôn Trung Sơn - Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Cách Mạng 16
Điệp Viên Hoàn Hảo X6 (Bìa Cứng) - Tái Bản 2016 17
Khoảnh Khắc - Võ Văn Kiệt 18
Đặng Tiểu Bình 19
Phan Tây Hồ - Tiên Sinh Lịch Sử 20
Putin - Đường Đến Quyền Lực 21
Lý Quang Diệu - Kỷ Luật Thép Của Singapore 22
Y.ARAFAT - Một huyền thoại 23
Quản Tử Mưu Lược Tung Hoành 24
Nhân Vật Và Sự Kiện Lịch Sử Thế Giới - Tập 2 25