Nhân vật văn học Việt nam

Phan Đình Phùng - Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời 01
Vì Ai Ta Mãi Phong Trần 02
Nhà Văn Của Em: Lưu Trọng Lư - Hoài Thanh - Vũ Ngọc Phan 03
Nhà Văn Của Em: Nguyễn Tuân - Kim Lân - Sơn Nam 04
Mắc Duyên Bút Mực 05
Hoàng Việt - Nhạc Sĩ Anh Hùng 06
Chiến Sĩ Cách Mạng - Nhà Văn Việt Nam Trong Nhà Tù Thực Dân, Đế Quốc (Bìa Cứng) 07
Cuộc Phiêu Lưu Của Marie Đệ Nhất - Quốc Vương Xứ Sedang 08
Giai Nhân Di Mặc - Sự Tích Và Thơ Từ Hồ Xuân Hương 09
Họ Trở Thành Nhân Vật Của Tôi 10
Chân Dung Ngô Tất Tố - Tái bản 12/2014 11
Petrus Ký - Nỗi Oan Thế Kỷ 12
Thi Nhân Việt Nam (1932 - 1941) - Tái Bản 2016 13
Nhà Văn Của Em: Nguyễn Đình Thi - Quang Dũng - Nguyễn Minh Châu 14
Nhà Văn Của Em: Nguyễn Huy Tưởng - Tô Hoài - Võ Quảng 15
Nhà Văn Của Em: Vũ Trọng Phụng - Nguyên Hồng - Nam Cao 16
Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ 17
Nhà Văn Việt Nam Trong Nhà Tù Quân Xâm Lược 18
Người Anh Hùng Làng Dóng 19
Chân Dung Ngô Tất Tố - Tái bản 12/2014 20
Nam Cao - Sự Nghiệp Và Chân Dung 21
Thi Nhân Việt Nam (Bìa Cứng) 22
Vẫy Vào Vô Tận 23
Cuốn Sách Và Tôi - Thú Phong Lưu Sót Lại - Tái bản 03/13/2013 24
Chân Dung Ngô Tất Tố - Tái bản 03/14/2014 25