Hồi ký của người nổi tiếng

Phoolan Devi, nữ tướng cướp Ấn Độ 01
Hồi Ký Không Tên 02
Hồi ký Vũ Đình Hòe 03
Hồi ký Winston S. Churchill về cuộc chiến tranh thế giới thứ II (2 Tập) 04
Thượng Tướng Đặng Vũ Hiệp - Ký Ức Tây Nguyên 05
Thượng Tướng Nguyễn Hữu An - Chiến Trường Mới 06
Trung tướng Nguyễn Đôn - Bình minh Ba Tơ 07
Đi Theo Con Đường Của Bác (Hồi Ức Của Đại Tướng Văn Tiến Dũng) 08
Thời Sôi Động (Hồi Ức của Đại Tướng Chu Huy Mân) 09
Hồi Ký Trần Văn Khê - T.2 (Đất Khách Quê Người ),Bìa mềm 10
Con Đường Đã Chọn (Hồi Ức) 11
Ấn Độ huyền bí - Hồi ký của một vị chân sư Ấn Độ 12
Kể Chuyện Bác Hồ - Tập 6 13
Kể Chuyện Bác Hồ - Tập 5 14
Kể Chuyện Bác Hồ - Tập 4 15
Tự truyện Beckham 16
Hồi Ký Trần Văn Khê - Tập 2 17
Hồi Ký Trần Văn Khê - Tập 1 18
100 bài báo nước ngoài về V.Putin 19
Những sự kiện quan trọng của nước CHND Trung Hoa 20
Nước Nga mười năm Sóng gió 21
Những ông chủ thực sự của thế giới 22
Hồi Ký Bà Đầm Thép Margaret Thatcher 23
Ký ức tháng 5 24
Hồi Ký Lý Quang Diệu - Tập 2: Từ Thế Giới Thứ Ba Vươn Lên Thứ Nhất 25