Sách lịch sử trung quốc

Sử Trung Quốc 01
Trung Quốc Sử Lược 02
Túi khôn Trung Hoa, trọn bộ 2 tập 03
NHững Mẫu Chuyện Lịch Sử Nổi Tiếng Trung Quốc – Mười Đại Hoàng Đế Trung Quốc 04
Mưu trí thời Nguyên - Minh - Tái bản 2005 05
Mưu trí thời Liêu - Kim - Hạ 06
Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa (trọn bộ 4 tập) 07
 Sử Ký Tư Mã Thiên 08
Vương Triều và Hoàng Đế Trung Quốc 09
Kinh Điển Văn Hoá 5000 Năm Trung Hoa (Bộ 4 tập) 10
Giờ phút then chốt 11
Quyền mưu Trung Hoa qua các triều đại 12
Thuỷ kinh chú sớ 13
Thuật Dùng Người Thời Tam Quốc 14
Túi Khôn Trung Hoa, Bộ 2 Cuốn (Thế Giới Ngũ Thiên Niên - Trí Mưu Tổng Tập) 15
Quyền Trí Trung Hoa 16
Mưu Trí Thời Xuân Thu 17
Mưu Trí Thời Nguyên - Minh - Tái bản 2003 18
Mưu Trí Thời Chiến Quốc Thất Hùng 19
Mưu Trí Thời Tam Quốc - Lưỡng Tấn 20
Những Điều Còn Bí Ẩn Trong Lịch Sử Trung Quốc 21
Trung Quốc Nhất Tuyệt (Trọn Bộ 2 Tập) 22
Chiến Quốc Sách - Tái bản 2001 23
Cuộc Đấu Trí Quanh Ngai Vàng (Trung Hoa Cố Sự) 24
10 Đại Gian Thần Trong Lịch Sử Trung Quốc 25