Phóng sự, ký sự nổi tiếng VN

Họa Sĩ - Nhà Giáo Tạ Thúc Bình: Dung Dị Một Hồn Quê Kinh Bắc 01
Trong Tù Ngoài Tội - Phần 2 02
Thầy Tôi (Tập 2) 03
Cà Phê... Mưa - Tái bản 11/12/2012 04
Những Lá Thư Thời Chiến Việt Nam - Tập 1 05
Ký Sự Xứ Người 06
Hạnh Phúc Lang Thang 07
Cuộc Đời Dưới Vành Mũ Thám Tử - Tái bản 01/05/2005 08
Việt Nam - Những Hành Trình Yêu Thương 09
Sài Gòn Dậy Mà Đi 10
Người Hà Nội (Hồi Ký) 11
Ơ Kìa Nước Mỹ! - Eureka America 12
Vợ Đông Chồng Tây 13
Chân Trời Có Người Bay (Chân Dung Các Nhà Nghiên Cứu) 14
Trịnh Công Sơn, Bob Dylan: Như Trăng Và Nguyệt? 15
Hồi Ký Trần Văn Khê - TẬP 1 ( Bìa Mềm ) 16
Chuyện Đời Đại Sứ 17
Đường Xuyên Trường Sơn (Hồi Ức) 18
Sài Gòn Trăm Bước 19
Dưới Làn Bụi Nước Victoria 20
Công Tử Bạc Liêu 21
Cá Tính Quảng 22
Một Thế Giới Khác 23
Lục Sì 24
Câu Chuyện Ẩm Thực Dưới Góc Nhìn Lịch Sử 25