Sách hay về khởi nghiệp

Nói Ra Đừng Sợ! - Kỹ Năng Thuyết Trình Cho Người Mới Bắt Đầu (Tái Bản 2018) 51
Quản Lý Thời Gian For Dummies 52
Inspirit - Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng 53
Đừng Khởi Sự Khi Còn Do Dự 54
Khởi Nghiệp Cuối Tuần 55
Chọn Thành Sếp 56
Kỹ Năng Thuyết Phục Và Gây Ảnh Hưởng 57
Thuật Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề (Tái Bản 2018) 58
Thành Phố Khởi Nghiệp 59
Nghệ Thuật Thuyết Trình Giỏi 60
Những Ngã Rẽ Nghề Nghiệp 61
Đơn Nhiệm 62
Tác giả: Devora Zack
Đơn Nhiệm Lượt xem: 157 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Đơn Nhiệm
0 Vote
Kid Start-Up Khởi Nghiệp Từ Khi Lên 7 63
Networking - Kỹ Năng Mềm Quan Trọng Nhất 64
Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả 65
Nâng Cao Kỹ Năng Thuyết Trình 66
Nghệ thuật Quản Trị Khởi Nghiệp 67
Công Ty Vui Vẻ Làm Ăn Suôn Sẻ 68
Nghệ Thuật Nắm Bắt Cơ Hội Tăng Trưởng 69
HBR - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp 70
Làm Điều Quan Trọng 71
Tác giả: John Doerr
Làm Điều Quan Trọng Lượt xem: 155 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về khởi nghiệp
Làm Điều Quan Trọng
0 Vote
Trên Bàn Đàm Phán Không Ngán Một Ai 72
Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn 73
Thuật Quản Lý Thời Gian (Tái Bản 2017) 74
Tỏa Sáng Nơi Công Sở 75

Mọi người cũng tìm kiếm:

 • sách hay về khởi nghiệp
 • sách khởi nghiệp
 • sách về khởi nghiệp
 • sách kinh điển về khởi nghiệp
 • sách nói về khởi nghiệp
 • sách hay về khởi nghiệp kinh doanh
 • sách về khởi nghiệp kinh doanh
 • sách khởi nghiệp kinh doanh
 • sách về khởi nghiệp hay nhất
 • những cuốn sách hay về khởi nghiệp
 • những sách hay về khởi nghiệp
 • sách quốc gia khởi nghiệp
 • sách khởi nghiệp bán lẻ
 • sách khởi nghiệp tinh gọn
 • sách khởi nghiệp 4.0
 • sách bách khoa toàn thư về khởi nghiệp