Sách cơ sở dữ liệu

Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu 01
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (Phân Tích Và Cài Đặt Trên C/C++) - Tập 2 02
An Toàn Thông Tin 03
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp 04
Cơ Sở Dữ Liệu Mờ Và Xác Xuất 05
Phân Tích Dữ Liệu Với R 06
Giáo Trình Học Nhanh SQL Server 2008 - Tập 2 07
Microsoft SQL Server 2008 - Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Tập 2) 08
Xây Dựng Báo Biểu Bằng SQL Report Service 2008 (Kèm 1 Đĩa CD) 09
Làm Kỹ Xảo Hình Và Tiếng Với Canopus, Boris Red, Premiere (Kèm Đĩa CD) 10
Dạy Học Trực Tuyến Và Soạn Sách Điện Tử Với Macromedia Captivate (Kèm 1 Đĩa CD) 11
Cách Bảo Vệ Dữ Liệu Quan Trọng Và Phương Pháp Phát Hiện Thâm Nhập - Từng Bước Khám Phá An Ninh Mạng 12
Microsoft SQL Server 2008 - Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Tập 1) 13
Dạy Học Trực Tuyến & Soạn Sách Điện Tử Với Toolbook Assistant & Instructor (Kèm 2 CD) 14
Gis Và Viễn Thám Trong Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường 15
Các Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Visual C# 2008 - Lập Trình Căn Bản Và Nâng Cao 16
Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Trị Xí Nghiệp Toàn Tập - Tập 5: Nhập Liệu Và Kiểm Tra Hợp Lệ Viết theo C#.NET 17
Giáo Trình Nhập Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu 18
Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với Access 2000 - Phần Nâng Cao (Hệ Thu Nhập Và Tiền Lương) 19
Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu 20
Thành Thạo Oracle 9i - Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Tập 2) 21
Giáo Trình Hướng Dẫn Lý Thuyết Kèm Theo Bài Tập Thực Hành Oracle 11g (Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên) - Tập 2 22
Giáo Trình Học Nhanh SQL Server 2008 - Tập 1 23
Tập Làm Quen Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Hiệu Quả Nhất - Giáo Trình Cầm Tay Chỉ Việc 24
Giáo Trình Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng Với UML 25

Mọi người cũng tìm kiếm:

  • sách cơ sở dữ liệu
  • sách nhập môn cơ sở dữ liệu
  • sách hay về cơ sở dữ liệu
  • sách về cơ sở dữ liệu
  • sách cơ sở dữ liệu khoa học tự nhiên
  • sách hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • sách thiết kế cơ sở dữ liệu
  • sách học cơ sở dữ liệu
  • sách hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql