Sách chuyên ngành dầu khí

Thủy Động Lực Học - Lý Thuyết Và Ứng Dụng Trong Công Nghệ Khai Thác Dầu Khí 01
Các Quá Trình Xử Lý Để Sản Xuất Nhiên Liệu Sạch 02
Công Nghệ Chế tạo Máy 03
Công Nghệ Chế Biến Dầu Mỏ 04
Hoá Học Dầu Mỏ Và Khí ( Giáo Trình Dùng Làm Tư Liệu Giảng Dạy Cho Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Và Các Trường Khác -  In Lần Thứ Ba, Có Sữa Chữa Và Bổ S 05
Cracking Xúc Tác 06
Giáo Trình Nhiên Liệu Dầu Mỡ 07
Tìm Hiểu Dầu Nhờn 08
Hoá Học Dầu Mỏ Và Khí 09
Ván Cờ Năng Lượng - Dầu Hoả, Hạt Nhân, Và Sau Đó Là Gì? 10
Các Sản Phẩm Dầu Mỏ Và Hoá Dầu 11

Mọi người cũng tìm kiếm:

  • sách về dầu khí
  • sách về ngành dầu khí
  • sách kỹ thuật dầu khí đại cương
  • sách lịch sử ngành dầu khí
  • sách công nghệ dầu khí
  • sách hóa học dầu mỏ và khí