Truyện ngắn nước ngoài

Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong 01
Giải Mã Hàn Quốc Sành Điệu 02
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Anh 03
Yêu là sai lầm - tuyển truyện hài hước thế giới 04
Lũ Mục Đồng 05
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Mỹ 06
Hồng nhan Thượng Hải 07
Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa 08
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Nhật Bản 09
Tuyển tập truyện dịch 10
Món Yêu Thương 11
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Mỹ La Tinh 12
Franz Kafka - Tuyển tập tác phẩm 13
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Pháp 14
 Những linh hồn nơi chuộc tội 15
Sắc Màu Tình Yêu - Tập 2 16
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Nga 17
Sống - Tái bản 2002 18
Sắc Màu Tình Yêu - Tập 1 19
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Ấn Độ 20
Người Dublin (Tái Bản 2015) 21
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc Trung Quốc 22
Tội Ác Của Huân Tước Arthur Savile Và Các Truyện Ngắn Khác 23
20 Truyện Ngắn Đặc Sắc - Tái bản 2008 24
Ba Truyện Kể 25