Truyện lịch sử thế giới

Hồng Lâu Mộng (Tái Bản - Trọn Bộ 2 Tập - Bìa Cứng) 01
Hậu Tam Quốc (Bìa Cứng - Trọn Bộ 2 Tập) 02
Khang Hy Đại Đế ( Trọn Bộ Hai Tập - Bìa Cứng) 03
Thập Đại Mỹ Nhân Tây Thi 04
Đường Cung Hai Mươi Triều (Trọn bộ 2 cuốn) 05
Chuyện Thái Giám Hoàng Cung Trung Quốc (Bộ 2 Tập) - Tái bản 12/03/2003 06
Nhan Sắc Trung Hoa 07
Cấm Cung Diễm Sử 08
Hạng Võ Đốt Tần Cung 09
Tam Quốc Diễn Nghĩa (Bộ 2 tập)* 10
Xuân Thu Chiến Quốc (Bìa Cứng) 11
Thủy Hử (Bộ 3 tập) 12
Đông Chu Liệt Quốc (Trọn Bộ 2 Tập, Bìa Cứng) 13
Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) 14
Cuộc đời những người nổi tiếng 15
Thập Đại Mỹ Nhân Võ Tắc Thiên ( Bộ 2 Tập ) 16
Truyện Võ Tắc Thiên 17
Tam Quốc Diễn Nghĩa (Rút gọn)* 18
Sưu Thần Ký Và Sưu Thần Hậu Ký 19
Tự Truyện Gandhi 20
Tháng 4 Ác Liệt 21
Đào mã Tần Thỉ Hoàng (bộ 2 cuốn) 22
Bên mộ Vua Tần - Tái bản 06/04/2004 23
Tiểu Phò Mã Cướp Pháp Trường (Bộ 4 Cuốn) 24
Mưu lược cổ kim trong lịch sử cổ kim Đông Tây 25