Truyện lịch sử thế giới

 Càn Long đại đế (tập 1) 01
Tứ Đại Mỹ Nhân TRung Quốc - Điêu Thuyền 02
Hồng Lâu Mộng (Tái Bản - Trọn Bộ 2 Tập - Bìa Cứng) 03
Hậu Tam Quốc (Bìa Cứng - Trọn Bộ 2 Tập) 04
Khang Hy Đại Đế ( Trọn Bộ Hai Tập - Bìa Cứng) 05
Thập Đại Mỹ Nhân Tây Thi 06
Đường Cung Hai Mươi Triều (Trọn bộ 2 cuốn) 07
Chuyện Thái Giám Hoàng Cung Trung Quốc (Bộ 2 Tập) - Tái bản 12/03/2003 08
Nhan Sắc Trung Hoa 09
Cấm Cung Diễm Sử 10
Hạng Võ Đốt Tần Cung 11
Tam Quốc Diễn Nghĩa (Bộ 2 tập)* 12
Xuân Thu Chiến Quốc (Bìa Cứng) 13
Thủy Hử (Bộ 3 tập) 14
Đông Chu Liệt Quốc (Trọn Bộ 2 Tập, Bìa Cứng) 15
Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) 16
Cuộc đời những người nổi tiếng 17
Thập Đại Mỹ Nhân Võ Tắc Thiên ( Bộ 2 Tập ) 18
Truyện Võ Tắc Thiên 19
Tam Quốc Diễn Nghĩa (Rút gọn)* 20
Sưu Thần Ký Và Sưu Thần Hậu Ký 21
Tự Truyện Gandhi 22
Tháng 4 Ác Liệt 23
Đào mã Tần Thỉ Hoàng (bộ 2 cuốn) 24
Bên mộ Vua Tần - Tái bản 06/04/2004 25