Truyện giả tưởng – thần bí

Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Cái Chết Bí Ẩn 76
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Ngôi Nhà Xương 77
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Hồn Ma Bất Trị 78
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Hồn Tranh 79
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Người Canh Giữ Nhà Xác 80
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Bánh Xe Của Tử Thần 81
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Bóng Người Trong Đêm 82
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Chết Cháy 83
Truyện Linh Dị Việt Nam 84
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Chuyến Xe Cuối Cùng 85
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Con Quỷ Một Giò 86
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Đồng Xu Nhuốm Máu 87
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Uất Khí Chưa Tan 88
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Bức Tranh Chết Chóc 89
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Chiếc Áo Khoác Trên Mộ 90
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Tiếng Khóc Trên Mộ 91
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Gốc Cây Mặt Quỷ 92
Truyện Kinh Dị Chọn Lọc - Bóng Người Trên Biển Vắng 93
Hồn Ma Luyến Ái - Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm 94
Hồn Nam Xác Nữ - Truyện Không Đọc Lúc Nữa Đêm 95
Người Đẹp Trái Tim Quỷ - Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm 96
Ma Ghen - Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm 97
Hồn Ma Cô Lái Đò - Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm 98
Trang Trại Ma Quái - Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm 99
Cửa Địa Ngục - Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm 100