A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: namthanh

0 Vote
- namthanh

Không có thông tin về tác giả

Tác giả: namthanh
Thiên Tài Nhỏ Tuổi  - Thiên Tài Ngôn Ngữ Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Tác giả: namthanh
Thiên Tài Nhỏ Tuổi  - Thiên Tài Tri Thức Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Tác giả: namthanh
Thiên Tài Nhỏ Tuổi  - Thiên Tài Quan Sát Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Tác giả: namthanh
Thiên Tài Nhỏ Tuổi  - Thiên Tài Trí Tuệ Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Tác giả: namthanh
Thiên Tài Nhỏ Tuổi  - Thiên Tài Lôgic Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Tác giả: namthanh
Thiên Tài Nhỏ Tuổi  - Thiên Tài Toán Học Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote