Nhạc quốc tế

Most Favourite English Song Book 1997 - Volume 2 01
Most Favourite English Song Book 1997 - Volume 1 02
Tuyển Tập Ca Khúc Quốc Tế Được Yêu Thích Anh - Việt (Love Story) 03
The Best ABBA Collection 04
The Best Of All Time Folk Songs & Country Songs (Kèm 1 CD) 05
World Best Collection’s Song Book 2010 06
Love Songs - Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất 07
Những Tác Phẩm Nước Ngoài Nổi Tiếng Soạn Cho Ghi-Ta 08
Tuyển Tập Ca Khúc Quốc Tế Được Yêu Thích Pháp - Việt (La Vie En Rose) 09
Tuyển Tập Tình Ca - Love Songs (Bìa Cứng) - Tái bản 05/08/2008 10
Tuyển Tập Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ (Tập 2) 11
Tuyển Tập Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ (Tập 1) 12
Tuyển Tập Những Ca Khúc Tiếng Pháp Hay Nhất Mọi Thời Đại - La Meilleure Collection De Chansons Francaises (Kèm 8 CD) 13
Tuyển Tập Nhạc Và Lời Các Ca Khúc Hay Nhất Thế Kỷ 20 (World Best Collection’s Song Book) 14
Tuyển Tập Ca Khúc Quốc Tế Được Yêu Thích Anh - Việt (Love Story) - Tái bản 03/11/2011 15
100 Ca khúc Hay Nhất Trên MTV 16
The Best Collection Of Carpenters (Kèm 3 CD) 17
Tuyển Tập Những Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ (Bìa Cứng) - Tập 2 18
Tuyển Tập Tình Ca - Love Songs (Bìa Cứng) - Tái bản 12/03/2003 19
The Rock And Roll Collection - Những Ca Khúc Bất Tử 20
The Beatles - Những Ca Khúc Bất Tử 21
Classic Rock - Những Ca Khúc Bất Tử 22
Top Pop Songs 2004 - New Favourite Songs With Chorus 2004-2005 23
Tuyển Tập Những Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ (Bìa Cứng) - Tập 1 24
Tuyển Tập Những Bài Hát Tiếng Pháp Nổi Tiếng 25