Sách luật kinh tế

Xem xét dự án luật - Cẩm nang cho các nhà lập pháp 01
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước - Tái bản 2011 02
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2013 03
110 Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Thông Dụng Và Mới Nhất 2013 04
Kỹ Thuật Soạn Thảo & Ký Kết Hợp Đồng - Tuyển Tập: 320 Mẫu Hợp Đồng, Kinh Tế, Thương Mại, Dịch Vụ Mới Nhất Dùng Trong Doanh Nghiệp 05
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2012 06
Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Tài Chính, Ngân Sách Tài Sản Và Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trong Trường Học 07
Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Dành Cho Kế Toán Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp Năm 2011 08
Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Chính Và Hướng Dẫn Phục Hồi Xử Lý Tài Liệu Kế Toán Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp 09
Principles Of Vietnamese Accounting 10
Tác giả:
Principles Of Vietnamese Accounting Lượt xem: 169 người
Sách Kinh Tế, Sách luật kinh tế
Principles Of Vietnamese Accounting
0 Vote
Kế Toán Tài Chính - Phần 2: Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ (Lý Thuyết Và Bài Tập) 11
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Lãnh Đạo Và Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Và Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp - Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Những Quy Định Mới Về 12
26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Thông Tư Hướng Dẫn Các Chuẩn Mực 13
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước - Tái bản 12/08/2008 14
Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản 15
Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Kinh Tế Và Dân Sự 16
118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai 17
Hệ Thống Văn Bản Chế Độ Kế Toán Hiện Hành 18
Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Có hiệu lực từ 01-01-2009) 19
219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực 20
Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước - Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp 21
Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản - Quản Lý Văn Bản 22
Cẩm Nang Tổ Chức Hành Chính, Kỹ Thuật Trình Bày Và Các Mẫu Soạn Thảo Dùng Cho Đơn Vị Cơ Sở 23
Hệ Thống Các Văn Bản Tài Chính, Kế Toán, Thuế Mới Nhất Về Sắp Xếp, Đổi Mới Và Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp 24
Luật Kế Toán - Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam - Những Nội Dung Cơ Bản Và Hướng Dẫn Thực Hiện Ở Các Doanh Nghiệp 25

Mọi người cũng tìm kiếm:

  • sách luật kinh tế
  • sách luật kinh tế chuyên khảo
  • sách luật kinh tế việt nam
  • sách kinh tế luật
  • sách luật kinh tế mua ở đâu
  • sách hay về luật kinh tế
  • những cuốn sách hay về luật kinh tế