A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: Thanh Thảo

0 Vote
- Thanh Thảo

Không có thông tin về tác giả

Tác giả: Thanh Thảo
Thanh Thảo Chuyện... Lượt xem: 268 người
Giá: 120,000
0 Vote
Tác giả: Thanh Thảo
Những Người Đi Tới Biển (Tuyển Trường Ca, Bìa Cứng) Lượt xem: 357 người
Giá: 32,000
0 Vote
Danh Nhân Chính Trị Quân Sự - Danh Nhân Thế Giới Lượt xem: 290 người
Giá: 22,000
0 Vote