A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: KS. Hoàng Anh Quang

0 Vote
- KS. Hoàng Anh Quang

Không có thông tin về tác giả

Tự Học SQL Server 2005 Trong 10 Tiếng Lượt xem: 202 người
Giá: 28,000
0 Vote
Tự Học ASP Trong 10 Tiếng Lượt xem: 179 người
Giá: 20,000
0 Vote
Tự Học Visual Bacsic.Net 2005 Trong 10 Tiếng Lượt xem: 175 người
Giá: 29,000
0 Vote
Tự Học FrontPage2003 Trong 10 Tiếng Lượt xem: 211 người
Giá: 28,000
0 Vote
Tự Học Word 2003 Trong 10 Tiếng Lượt xem: 181 người
Giá: 25,000
0 Vote