A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: Phan Thị Ngọc Thuận

0 Vote
- Phan Thị Ngọc Thuận

Không có thông tin về tác giả

Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ Em (Bí Quyết Của Trò Giỏi) Lượt xem: 1 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Lập Bản Đồ Tư Duy (Tái Bản 2016) Lượt xem: 138 người
Giá: 28,000
0 Vote
Nền Tảng & Ứng Dụng Của Bản Đồ Tư Duy Lượt xem: 136 người
Giá: 66,000
0 Vote
Sức Mạnh Của Trí Tuệ Xã Hội Lượt xem: 169 người
Giá: 35,000
0 Vote
Luật Kinh Doanh Những Vấn Đề Cốt Yếu Lượt xem: 160 người
Giá: 20,000
0 Vote