A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: Nguyễn Năng Phúc

0 Vote
- Nguyễn Năng Phúc

Không có thông tin về tác giả

Phân Tích Kinh Doanh - Lý Thuyết Và Thực Hành Lượt xem: 258 người
Giá: 68,000
0 Vote
Phân Tích Kinh Tế Doanh Nghiệp - Lý Thuyết và Thực Hành Lượt xem: 145 người
Giá: 46,000
0 Vote
Phân Tích Tài Chính - Công Ty Cổ Phần Lượt xem: 192 người
Giá: 30,000
0 Vote