A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: Ngô Thị Huệ

0 Vote
- Ngô Thị Huệ

Không có thông tin về tác giả

Tác giả: Ngô Thị Huệ
Tiếng Sóng Bủa Ghềnh Lượt xem: 2 người
Giá: 79,000
6 Vote
Tác giả: Ngô Thị Huệ
Đánh Tam Cúc Lượt xem: 327 người
Giá: 200.000đ
0 Vote
Tác giả: Ngô Thị Huệ
Tiếng Sóng Bủa Ghềnh Lượt xem: 319 người
Giá: 59,400
0 Vote