A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo

0 Vote
- Nguyễn Mạnh Thảo

Không có thông tin về tác giả

Hướng Dẫn Học Tốt Let's Go - Tập 4 Lượt xem: 1 người
Giá: 28,000
0 Vote
Hướng Dẫn Học Tốt Let's Go - Tập 3 Lượt xem: 1 người
Giá: 28,000
0 Vote
Hướng Dẫn Học Tốt Let's Go - Tập 1 Lượt xem: 1 người
Giá: 22,500
0 Vote
Hướng Dẫn Học Tốt Let's Go - Tập 2 Lượt xem: 1 người
Giá: 22,500
0 Vote
Lời Nguyền Huỷ Diệt Thế Giới Ma Thuật Lượt xem: 177 người
Giá: 25,000
0 Vote
Thực Hành Biên Dịch Hiệu Quả Lượt xem: 149 người
Giá: 58,000
0 Vote