A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filename: front_end/author_detail_topsach.php

Line Number: 167

Tác giả: Cao Phú

3 Vote
- Cao Phú

Không có thông tin về tác giả

Tác giả: Cao Phú
Lịch Vạn Sự Nhâm Thìn 2012 Lượt xem: 389 người
Giá: 21,000
4 Vote
Tác giả: Cao Phú
Lịch Vạn Sự Tân Mão 2011 - Vạn Sự Bất Cầu Nhân Lượt xem: 197 người
Giá: 18,000
4 Vote
Tác giả: Cao Phú
Lịch Vạn Sự Tân Mão 2011 - Vạn Sự Bất Cần Nhân Lượt xem: 393 người
Giá: 15,000
4 Vote
Tác giả: Cao Phú
Lịch Vạn Sự Canh Dần 2010 - Vạn Sự Bất Cầu Nhân Lượt xem: 221 người
Giá: 12,000
4 Vote