Mô Hình Tài Chính Quốc Tế

Mô Hình Tài Chính Quốc Tế

Mô Hình Tài Chính Quốc Tế Lượt xem: 42 người
Sách Kinh Tế, Sách hay về tài chính
Mô Hình Tài Chính Quốc Tế 0 Vote

Khoa Toán Kinh tế rất quan tâm đến việc xây dựng giáo trình cho các môn học, ngoài việc giáo viên, đặc biệt giáo viên phụ trách môn học mới phải báo cáo và trao đổi thường xuyên với Ban chủ nhiệm Khoa, với lãnh đạo các bộ môn Toán Kinh tế, bộ môn Toán Tài chính, Khoa còn tổ chức hội nghị góp ý cho các bài giảng của các môn học mới, trong đó có bài giảng môn “Mô hình tài chính quốc tế”.

Sau hội nghị đóng góp ý kiến cho môn “Mô hình Tài chính Quốc tế”, tập bài giảng “Mô hình Tài chính Quốc tế” đã có nhiều điều chỉnh chẳng hạn như chuyền chương “Thị trường ngoại hối” sang phần hai gắn với việc xác định tỷ giá và tăng cường các mô hình thực nghiệm… Đến nay tuy còn nhiều vấn đề cập nhật nhưng nội dung cơ bản của cuốn giáo trình nay được định hình như sau:

Phần 1, trình bày những vấn đề về cán cân thanh toán với mục tiêu là: (1) Trang bị cho học viên kiến thức về cán cân thanh toán, mô hình hoá cán cân thanh toán và tình hình kinh tế vĩ mô đảm bảo nền kinh tế đạt được cân bằng đối nội và đối ngoại. Để đảm bảo mục tiêu đó, phần này gồm 6 chương, từ chương 1 đến chương 6, từ chương 1 đến chương 6. Chương 1 giới thiệu lý thuyết về cán cân thanh toán. Chương 2 Trình bày các mô hình kinh tế vĩ mô mở, mô hình cán cân thanh toán đơn giản và thủ tục phân tích bằng mô hình và giới thiệu một số mô hình kinh tế lượng kinh điển về cán cân thanh toán. Chương 3 tập trung phân tích tác động của phá giá đến cán cân thanh toán thông qua cách tiếp cận co giãn và hấp thụ. Chương 4 giới thiệu biểu đồ Swan và quy tắc phối hợp chính sách để điều hành nền kinh tế mở nhằm đạt cả cân bằng đối nội và cân bằng đối ngoại. Tuy biểu đồ Swan đã cung cấp một mô hình còn đơn giản vì biểu đồ Swan đã bỏ qua ảnh hưởng của các luồng chu chuyển vốn quốc tế. Chương 5 trình bày mô hình Mundell - Fleming. Mô hình Mundell - Fleming cho bổ sung cần thiết để khắc phục thiếu sót còn tồn tại ở chương 4. Chương 6 giới thiệu phương pháp phân tích tác động của phá giá đến cán cân thanh toán thông qua tiếp cận tiền tệ đối với cán cân thanh toán…

Mục lục:

Lời nói đầu

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

Các chữ viết tắt

Các mô hình được sử dụng

Phần 1: Cán cân thanh toán

Chương 1: Cán cân thanh toán quốc tế

Chương 2: Mô hình cán cân thanh toán

Chương 3: Phân tích tác động của phá giá đến cán cân thanh toán - tiếp cận co giản và hấp thụ

Chương 4: Quy tắc phối hợp chính sách trong điều hành nền kinh tế mở để đạt được cân bằng đối nội và cân bằng đối ngoại

Chương 5: Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở dưới ảnh hưởng của các luồng chu chuyển vốn quốc tế - mô hình Mundell - Fleming

Chương 6: Phân tích tác động của phá giá đến cán cân thanh toán - tiếp cận tiền tệ

Phần 2: Học thuyết về tỷ giá hối đoái các mô hình xác định tỷ giá hối đoái

Chương 7: Thị trường ngoại hối

Chương 8: Sức mua tương đương và kinh nghiệm về tỷ giá hối đoái thả nổi

Chương 9: Các mô hình xác định tỷ giá

Chương 10: Mô hình lựa chọn hệ thống tỷ giá

Phần 3: Phương pháp kiểm định các mô hình, giả thiết trong tài chính quốc tế

Chương 11: Kiểm định tính thay thế hoàn hảo trong thị trường ngoại hối

Chương 12: Mô hình kiểm định tính hiệu quả của thị trường ngoại hối

Chương 13: Kiểm định thực nghiệm các mô hình tỷ giá - mô hình dự báo tỷ giá

Phần 4: Phần phụ lục

Phụ lục 1: Kỳ vọng, các thủ tục ước lượng và kiểm định

Phụ lục 2: Mô hình " Hai thiếu hụt"

Phụ lục 3: Một số khái niệm về giá tài sản, ngang giá lãi suất, thay thế hoàn hảo, tiền bù rủi ro - Các loại rủi ro

Phụ lục 4: Ảnh hưởng của phá giá điện xuất khẩu không gộp trong mô hình phá giá đồng thời

Phụ lục 5: Các mô hình khủng hoảng tiền tệ và cảnh báo khủng hoảng cán cân thanh toán

Tài liệu tham khảo

Mời bạn đón đọc.

Xem thêm
Thông tin tác giả
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Khắc Minh
Nhà xuất bản NXB Khoa học và kỹ thuật
Nhà phát hành NXB KHKT
Giá bìa 125.000 vnđ
Khối lượng 660.00 gam
Ngôn Ngữ Tiếng Việt
Kích thước 19x27 cm
Ngày phát hành 02/08/2019
Số trang 384
Cuoc-thi-review-sach-topsach.vn
Nhận xét từ bạn đọc
Đánh giá trung bình
4.5/5
star star star star star>
0 vote
GỬI NHẬN XÉT CỦA BẠN
  • Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
  • Tiêu đề của nhận xét
Đăng nhập để nhận xét